הודעה
נא להזין פרטים באנגלית


  • 1. פריטים לביטוח
  • 2. פרטים אישיים
  • 3. אישור פרטים ותשלום
  • 4. סיום
ביטוח זה מיועד לאנשים פרטיים תושבי ישראל

קבלת נתונים אישיים מיועדת אך ורק לצורך עריכת ביטוח זה

ביטוח תכשיטים ושעונים

₪ 0.00

מה עלינו לדעת?


פירוט התכשיטים

לא תתאפשר רכישת פוליסה ללא צירוף מסמך הערכת שווי מתאים (קבלה/ דו"ח שמאי וכדומה) ותמונה של התכשיט/ השעון ליד או על גבי דף המציג תאריך עדכני.
בחר
LOADINGתשלום אחד לשנה