תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט
Kopfgrafik
פירורי לחם פירורי לחם
תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Management

תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Lorenz Hanelt
Vorstandsmitglied

Ressorts: Luftfahrt- und Rückversicherung, Märkte, Vertrieb und Risikomanagement

Assistenz: Alexandra Hundhausen                                    
FON +49 221 8292 370                                    
FAX +49 221 8292 185

Kurzvita

Frank Hülsmann
Vorstandsmitglied

Ressorts: Transport- und Rückversicherung, Finanzen, Personal, IT und Justiziariat

Assistenz: Seval Uzun                                     
FON +49 221 8292 201                                    
FAX +49 221 8292 185

Kurzvita