תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט
Kopfgrafik
פירורי לחם פירורי לחם
תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Management

תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Lorenz Hanelt
Vorstandsmitglied

Ressorts: 
Luftfahrt-, Transport-, Rückversicherung, Märkte, Vertrieb und Marketing

Assistenz: Alexandra Hundhausen
FON +49 221 8292 370
FAX +49 221 8292 185

Kurzvita

Roland Kern
Vorstandsmitglied

Ressorts:
Strategie, Finanzen, Personal, Recht, Risikomanagement, Kapitalanlagen und IT

Assistenz: Seval Uzun                                     
FON +49 221 8292 201                                   
FAX +49 221 8292 185

Kurzvita